rhy.fi
Jäseneksi?

SEURAN JÄSENEKSI

Vapaamuotoisen jäsenhakemuksen voi lähettää johtokunnalle tai puheenjohtajalle. Hakemuksesta pitää käydä ilmi hakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja syntymäaika. Jäsenhakemukset käsitellään seuran vuosikokouksessa tammi-helmikuun vaihteessa ja nykyään myös kesäkokouksessa, joka yleensä pidetään kesä-heinäkuussa.

Seuran jäseneksi seuran vuosikokous voi hyväksyä uuden henkilön, jos kaksi kolmasosaa (2/3) läsnä olevista seuran jäsenistä on hyväksymisen kannalla. Seuran jäseneksi pyrkivän henkilön on asuttava Ruotsinpyhtäällä Petjärvi-Ahvenkoski alueella ­voidak­seen tulla hyväksytyksi seuran jäseneksi. Seuran jäseneksi voidaan hyväksyä maa-alueensa seuralle vuokraava maanomista­ja. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua